مدارک و مجوز نصب

صفحه اصلی مدارک و مجوز نصب

نمونه نامه درخواست نصب پانورکس

نام فایل : نمونه نامه پانورکس دیجیتال

فرمت فایل : pdf

سایز فایل : 131 kb

دانلود

نمونه نامه درخواست نصب ماموگرافی

نام فایل : نمونه نامه ماموگرافی دیجیتال

فرمت فایل : pdf

سایز فایل : 104 kb

دانلود

نمونه نامه درخواست نصب رادیولوژی

نام فایل : نمونه نامه رادیولوژی دیجیتال

فرمت فایل : pdf

سایز فایل : 103 kb

دانلود

شرایط و مدارک لازم جهت اخذ مجوز نصب

نام فایل : مدارک جهت مجوز نصب سایت

فرمت فایل : pdf

سایز فایل : 211 kb

دانلود