فرم استخدام

صفحه اصلی فرم استخدام

جهت استخدام در شرکت پایامدالکترونیک لطفا فرم زیر را بصورت کامل تکمیل و ارسال نمایید. همچنین رزومه خود را نیز در قسمت مربوطه بارگذاری فرمایید.