دریافت مجوز نصب و راه اندازی

صفحه اصلی دریافت مجوز نصب و راه اندازی

با عنايت به اين موضوع که نصب و راه اندازی دستگاههاي پرتوساز مستلزم دریافت مجوز نصب از سازمان انرژي اتمي می باشد الزاما باید این مجوز از امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی اخذ گردد. مدارک لازم جهت اخذ مجوز نصب به شرح زیر می باشد:

  • کپي مجوز کار با اشعه با تاریخ معتبر که از سوی امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی صادر شده باشد
  • نامه درخواست به عنوان امور حفاظت در برابر اشعه جهت صدور مجوز نصب دستگاه
  • تأييديه محل نصب دستگاه فوق صادره از طرف معاونت بهداشتی دانشگاه مربوطه با اعتبار شش ماه به همراه نقشه محل نصب تایید شده (با مهر و امضا و تاریخ معاونت بهداشتی)
  • کد اشتراک فیلم بج
  • واریز مبلغ هزینه صدور مجوز نصب سازمان انرژی اتمی
  • کامل کردن فرم ثبت اطلاعات مشتری

 همچنين در صورتي که تعداد دستگاههاي پرتوساز آن مرکز (به غير از سونوگرافي­­­­­­­­) با احتساب دستگاه اخیر از دو بيشتر مي­ شود لازم است جهت معرفی فرد مسئول فيزيک بهداشت داراي مدرک کارشناسي راديولوژي به امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی اقدام گردد تا مجوز کار با اشعه جدید صادر گردد و مجوز کار با اشعه جدید جهت دریافت مجوز نصب دستگاه فوق مورد قبول خواهد بود.

اين شرکت پس از دريافت مدارک فوق بصورت کامل از مرکز شما، کليه اقدامات لازم جهت اخذ مجوز نصب از سازمان انرژي اتمي را انجام خواهد داد. شما می توانید از طریق فرم قرار داده شده در این وب سایت و یا از طریق فاکس، درخواست اخذ مجوز نصب دستگاه را به شرکت ارسال نمایید.