اکتبر صورتی

صفحه اصلیاخباراکتبر صورتی

اکتبر صورتی

1400/07/06

اکتبر صورتی

اکتبر در تمام کشورهای جهان، ماه حمایت و توجه بیشتر به آگاهی رسانی، تشخیص به موقع و درمان سرطان پستان است.

سرطان پستان، شایع ترین نوع سرطان در بین زنان در سراسر دنیاست که سالانه بیش از دو میلیون مورد جدید را درگیر می کند. این بیماری هم چنین، بیشترین آمار مرگ و میر ناشی از سرطان در بین زنان را به خود اختصاص می دهد. در سال 2020، 685000 نفر در اثر این سرطان فوت کردند.

در ایران نیز سرطان پستان، شایع ترین نوع سرطان در زنان است و تقریبا یک چهارم زنان ایرانی مبتلا به سرطان، درگیر این نوع هستند. با توجه به اینکه نرخ ابتلا در ایران، سالانه حدود %۶ افزایش می یابد، پیش بینی می شود تا ۱۰ سال آینده، تعداد مبتلایان دوبرابر شود. متوسط سن ابتلا در ایران، 10 سال جوان تر از جهان می باشد و تقریبا نیمی از زنان مبتلا به سرطان پستان در ایران زیر ۵۰ سال، سن دارند.

با وجود این آمار تکان دهنده، سرطان پستان درصورت تشخیص به موقع، قابل کنترل و درمان است و این مسئله، لزوم هر چه بیشتر آگاهی رسانی درمورد روش های پیشگیری و تشخیص زودهنگام را نشان می دهد.

ماموگرافی، موثرترین روش برای تشخیص زودهنگام و پیشگیری از سرطان پستان است که با تشخیص به موقع (حتی سال ها قبل از بروز هر علامتی) میزان مرگ و میر ناشی از این نوع سرطان را به صورت چشم گیری کاهش می دهد. بدین منظور همه زنان حتی بی علامت باید بعد از 40 سالگی، هر دو سال یکبار، ماموگرافی انجام دهند.

پایامد به عنوان شرکتی فعال در حوزه سلامت زنان، همواره درمورد آگاهی رسانی و مبارزه با سرطان پستان دغدغه مند بوده و خود را در راستای ارتقای سلامت و آگاهی زنان، مسئول می داند.

"سلامت زنان     آرامش خانواده     نشاط جامعه"